Die Voortrekker Kommando, Vader Visser,  van Willem Postma Primêre Skool het tydens die 4 jaarlikse kongres in Bloefontein ‘n Hoofleierstoekenning ontvang vir 55 jaar se toewyding vir die ontwikkeling van die Afrikanerjeug.

Foto:  Cornel Jordaan die Kommandoleier van Willem Postma.