Op die foto:  Die personeellede van die Hoërskool Voortrekker in Bethlehem word beloon tydens ‘n prysuitdelingsfunksie van die Departement.