Die volgende leerders het tydens die UNISA-teorie eksamens soos volg geslaag:

Links:  Heineke Foot UNISA Gr. 3-eksamen (96%)

Regs:  Janece Manley TRINITY Gr. 2-eksamen (71%)