“Uitnemendheid” som BVHS se prestasies tydens die jaarlikse Graanveld-atletiekbyeenkoms op die atletiekbaan op.  BVHS wen die byeenkoms oortuigend en dit  is te danke aan toegewyde atlete en afrigters.  Tydens die byeenkoms het BVHS se twee geesspanne die atlete entoesiasties aangemoedig en duidelik getoon dat Trekkergees die toets van tyd deurstaan.   Die aflosspanne het die groot Trekkerskare op hul voete gehou, met die uitslag van 9 uit 10 wat die kroon gespan het op ‘n uiters suksesvolle dag vir BVHS.

’n Ryke medalje-oes was die gevolg van puik tye en afstande.   Voortrekker sluit die dag af met  medaljes waarvan 89 goud, 65 silwer en 47 brons was.  ‘n Algehele wentotaal van 533 punte en ‘n gemiddelde ABSA-table punt van 635 , onderstreep die uitnemendheid van die atlete se onderskeie prestasies.

Die dag is ook gekenmerk deur die 23 rekords wat verbeter is.  Trekkertrots!

Voortrekker is ook baie goed verteenwoordig by die byeenkoms se top atlete:

by juniors en by seniors, asook uit die top 50-prestasies.

Met harde werk, toewyding en vasberadenheid van atlete en afrigters, aangevul deur die geesdriftige ondersteuning van ouers, onderwysers en maats, is enigiets moontlik.