Leerders van die Staatspresident Swart skool in Brandfort het lentedag behoorlik gevier.  Die Graad 11 klas het die skoolvierkant mooi gemaak  vir lentedag.

Hul kon ook op die dag iets snaaks aantrek met hul skoolklere.

LENTEDAG 1