Die volgende Senties-meisies is gekies vir die Gouveldspan en moet nog aan die NFS proewe gaan deelneem: Gizelle Haarhoff, Christelle van

Zyl, Megan-Lee Pretorius en Jané Vorster.

Baie geluk sover en

Sterkte vir NFS!!!