Fichardtpark Laerskool is ’n afrikaans medium laerskool geleë in die suide van Bloemfontein.

Missie:

  • Om ’n dinamiese gebalanseerde Afrikaanse skool te wees, met ’n Christelike grondslag wat voortreflike onderrig bied om elke kind in totaliteit te ontwikkel.

Doelstellings:

Ons stel ons ten doel om:

  • aan alle leerders van die skool onderrig van hoë kwaliteit te bied gegrond op die Bybel, Afrikaanse moedertaalonderrig en kultuurgebondenheid.
  • ‘n dinamiese onderwysstrategie te volg wat tred hou met ontwikkeling.
  • elke leerder liggaamlik en geestelik tot sy volle potensiaal te ontwikkel deur middel van ’n gebalanseerde akademiese-, kulturele- en sportprogram binne ’n veilige omgewing.
  • ’n opvoedkundige instansie te handhaaf waarbinne elke opvoeder beroepsekuriteit, professionele selfstandigheid, doeltreffende benutting, werkstevredenheid en persoonlike ontwikkeling kan ervaar.
  • die gemeenskap en omgewing waarbinne die skool funksioneer doelgerig te betrek en op voortreflike wyse te dien.
  • die skool te bestuur en te bedryf ooreenkomstig aanvaarde en gesonde beheer- en bestuursbeginsels.
  • ’n tradisievaste en waardegedrewe skool te wees.
Fichardtpark Primȇre Skool

Primêre Skool Fichardtpark doen verrykingsonderwys-werksessie

Fichies se top 10 leerders, van graad 4 tot 7,...

Primêre Skool Fichardtpark Dream Big projek

Fichies, Bloemfontein, is opgewonde oor die...

Fichies se LIP-LEK-LEKKER Resepteboek

Daar is mense wat hul resepte bewaar soos KFC se...

Laerskool Fichardtpark Spel-en-Speelkompetisie

Fichies het baie goed presteer by Eduplus se...