Fichardtpark Laerskool is ’n afrikaans medium laerskool geleë in die suide van Bloemfontein.

Missie:

  • Om ’n dinamiese gebalanseerde Afrikaanse skool te wees, met ’n Christelike grondslag wat voortreflike onderrig bied om elke kind in totaliteit te ontwikkel.

Doelstellings:

Ons stel ons ten doel om:

  • aan alle leerders van die skool onderrig van hoë kwaliteit te bied gegrond op die Bybel, Afrikaanse moedertaalonderrig en kultuurgebondenheid.
  • ‘n dinamiese onderwysstrategie te volg wat tred hou met ontwikkeling.
  • elke leerder liggaamlik en geestelik tot sy volle potensiaal te ontwikkel deur middel van ’n gebalanseerde akademiese-, kulturele- en sportprogram binne ’n veilige omgewing.
  • ’n opvoedkundige instansie te handhaaf waarbinne elke opvoeder beroepsekuriteit, professionele selfstandigheid, doeltreffende benutting, werkstevredenheid en persoonlike ontwikkeling kan ervaar.
  • die gemeenskap en omgewing waarbinne die skool funksioneer doelgerig te betrek en op voortreflike wyse te dien.
  • die skool te bestuur en te bedryf ooreenkomstig aanvaarde en gesonde beheer- en bestuursbeginsels.
  • ’n tradisievaste en waardegedrewe skool te wees.
Fichardtpark Primȇre Skool

Laerskool Fichardtpark Spel-en-Speelkompetisie

Fichies het baie goed presteer by Eduplus se...

Laerskool Fichardtpark het medelye met Hoërskool Driehoek

Fichie Welpie bied medelye aan Hoërskool...

Fichie Welpies ondersteun Hardopleesdag

Fichie Welpies van Bloemfontein ondersteun...

Fichardtpark Primêre Skool stel nuwe onderwysers bekend

Die nuwe jaar is reeds in volle swang. Fichies...