Nadine Oelofse van Rooiskool, Kroonstad is aangewys as die Veelsydigste Dogter van die Jaar:

Akademie: 

2 vakke bo 80%, 4 vakke bo 70%, 1 vak bo 60%

Kultuur: 

Voortrekkers – Presidentverkenners eksamen geslaag.

Redenaars – deelname aan ATKV 1ste rondte.

Olimpiades – Fisiese Wetenskap deelname, Gasvryheid – deelname

Leierskap:

Voortrekkers – Spanleier by skool, Voorsitter Vrystaat Gebiedsjeugleier, Lid van Nasionale Jeugraad.

VCSV – Ondervoorsitter

Koshuis – Hoofmeisie

Leerderraad – Lid

Kultuurleierskapspenning:

Geskenk deur die Voortrekkers aan ‘n gr.12-leerder vir uitstaande leierskap en deelname op kultuurgebied.