Rooiskool AHS Kroonstad se Verenigde Raad van leerders se uitvoerende komiteelede vir 2018

Voor: Onder-President: Jannie Crous, Sekretaresse: Janet van Niekerk, President: Wian Viljoen

Agter: Tesourier: Anlu Keeve, Skakelbeampte: Anja van der Merwe

Inlas: Onder-Sekretaris: Janes van Rooyen