Eliana du Toit’n gr.10-leerder van Rooiskool het haar UNISA gr.5-prakties klaviereksamen met 86% geslaag, sowel as haar UNISA gr.4-teorie eksamen met 94% met lof geslaag. Sy is op UNISA se ererol geplaas.