Nathan Swarts, ‘n Graad 2 leerling aan die Primêre Skool Jim Fouché, is gekies as lid van SAVOF, Suid-Afrikaanse Varswater Oewerhengel Federasie, se 0/13C-span.

JF is trots op jou, Nathan!