Die matriekklas van 2018 het die Rooiskool van Kroonstad finaal gegroet.

Almal van die Rooiskool wens hierdie jong mense seën toe op hul pad wat voorlê.

Staan vas in geloof, geanker in God en al jou drome sal waar word!