Gevalle van Outisme neem wêreldwyd toe. In sommige gevalle is die simptome so vaag dat selfs ouers, onderwysers en medici nie weet wat die kind makeer nie.

Daar bestaan groot onkunde oor Outisme en ook ‘n geweldige gebrek aan opleiding.

Weens die geweldige toename in die aantal leerders wat gediagnoseer word met Outisme, is ons klasse oorvol. Dit lei daartoe dat leerders wat op die Outisme spektrum is in klasse moet aanpas wat nie spesifiek op Outisme gerig is nie.

Dr. Griessel, ‘n pediater wat spesialiseer in neuro-kinderontwikkeling, het die personeel van Lettie FouchéSkool in Bloemfontein kom toespreek rakende die oorsake van sekere gedrag by leerders met Outisme en hoe om die gedrag te hanteer.

Claudette, ‘n mamma met n Outistiese kind, het ook die geleentheid bygewoon. Sy het in 2018 ‘n Outisme Ouer-ondersteuningsgroep gestig waar ouers en persone wat met Outistiese leerders werk en wat raad en ondersteuning benodig, by hulle kan aansluit.

Namens die personeel van Lettie Fouché-skool wil ons dr Griessel hartlik bedank vir die opoffering van sy tyd om ons personeel toe te rus met die nodige kennis wat sal bydra tot positiewe onderrig en leer.

Dit help ons geweldig baie om die leerder met Outisme in sy wêreld beter te verstaan.