ER24 is die afgelope jare Lettie Fouché Skool baie goedgesind. Hulle het al vir die leerders demonstrasie gelewer met hulle bekwame personeel en toerusting om die leerders meer bewus te maak hoe om in noodgevalle op te tree.

Met hierdie skenking lewer dit ‘n positiewe bydrae tot die skool se onderrig en leerprogram.

Leerders leer meer oor beroepe deur fantasie-spel en met hierdie borg sal dit ‘n verskil maak.