Tshepo Jobo het in 2008 as ‘n twaalfjarige na Lettie Fouché Skool gegaan. Hy het in 2014 sy skoolloopbaan voltooi. In dié tyd het die onderwysers gesien hy is ‘n pligsgetroue en skrander leerling.

Hy is in 2015 toegelaat in die skool se verrykings-program om leerders verder te ontwikkel. In 2016 is hy aangestel as ‘n hekwag en tuinier by die skool, pligte wat hy baie suksesvol uitvoer.

Tydens sy skoolloopbaan was hy ‘n uitstekende atleet en landloop atleet. Hy het vir atletiek en landloop Vrystaat kleure behaal. Hy het in 2010 Vrystaat atletiek behaal en vanaf 2009 -2015 Vrystaat Landloop behaal. Aangesien hy so ‘n goeie atleet is, is hy by die landloop-afrigting betrek vanaf 2017.

Die afrigting doen hy met baie entoesiasme en oorgawe.