Hierdie jaar is op ‘n hoogtepunt afgesluit toe die skoolverlaters met die jaarlikse tradisie voortgaan om hulle hemde te laat teken deur onderwysers en leerders.

Ons wens julle die beste toe vir die toekoms!