In die middelfase by Lettie Fouché Skool in Bloemfontein, werk die klasse volgens temas wat kwartaalliks ingedeel is. Hierdie kwartaal het die leerders die diereryk behandel. Dit behels plaasdiere, wilde diere, seediere, insekte en reptiele,

Hulle het geleer van die verskillende tipes diere, hul eetgewoontes, gesondheid en versorging. Handwerk is belangrik in die sin dat hulle knip, plak en leer van die kuns- elemente.

Hierdie aktiwiteite bevorder probleemoplossing, fynmotoriesevaardighede en lewensvaardighede.