Lettie Fouché Skool het hul ouer dogters vir ‘n inspirasie-uitstappie na die Eunice-Kersmark geneem.

Hulle besoek die kersmark om na al die verskillende handewerk-artikels en produkte te kyk en entrepeneurskap by die leerders aan te moedig. Hulle het na die verskillende tipes produkte en artikels, interessante tegnieke en materiale wat gebruik was, asook die verskillende maniere, om veral eetgoed te verpak, gekyk.

Deur die jaar konsentreer die leerders baie op handwerk en op die ontwikkeling van handvaardigheidstegnieke en hulle word aangemoedig om kreatief te dink.

Dit was ‘n heerlike en interessante uitstappie gewees. Elkeen het ‘n geldjie ontvang om te spandeer en iets lekker of spesiaal te kies en te geniet.