Petrus van der Linde van Rooiskool is ingesluit in die 0/16 SA Jukskeispan.  Baie geluk!!