Onder hoofmeisie / Vice girl: Melanie Oosthuizen, Hoofmeisie / Head girl: Nomsa Liba, Hoofseun / Head boy: Alexander van Niekerk, Onder hoofseun / Vice head boy: Asad Patel