Kontiki in Bloemfontein se graad Re het deelgeneem aan die 50m by Laerskool Willem Postma se Kleure Atletiek by Pelliespark. Die foto’s getuig van baie pret!