Karabelo Moloi van GVHS het die Gideon & Esther Knobel Verdienstelikheidsbeker ontvang.  Karabelo het in die algemeen die beste vordering en goeie potensiaal getoon gedurende 2018.