JF Drummie Klub en Allrounders Tiles bring waterverligting vir Kroonstad

Op 30 Mei 2016, het JF Drummie Klub (JFDK) ‘n bydrae gemaak tot Allrounders Tiles se noodverligtings inisiatief in Kroonstad deur 250 liter water te skenk.

Allrounders Tiles spesialiseer in die verskaffing van teëls, teël sement, grout en teël afwerkings om te verseker dat projekte voltooi word met behulp van die korrekte toepassing van al die produkte.

JFDK ondersteun graag mense in nood. Een van JFDK se lede Eloise Fivas (13) se Pa Louis Fivaz, Ouma Kobie en Oupa Chris Kotze, is woonagtig in Kroonstad en het die dorp se nood onder die klub se aandag gebring. Sê Delarey Bakkes JFDK Voorsitter: “Dis maar ’n druppel in die emmer, maar elke druppel water kan iemand in nood help”.

JFDK will ook ander trompoppies en die gemeenskap van Bloemfontein uitnooi om deel te word om Kroonstad se mense te help. As mense water wil aflaai kan hulle dit by Allrounders Tiles, 30 Kolbe Laan in Bloemfontein doen gedurende besigheidsure. Kontak vir Allrounders Tiles vir meer inligting op 051 101 0750.

JF Drummie Klub and Allrounders Tiles bring water relief to Kroonstad

On 30 May 2016, JF Drummie Klub (JFDK) and Allrounders Tiles came together to alleviate Kroonstad’s water shortage by donating 250 litres of water.

Allrounders Tiles specializes in providing tiles, tile cement, grout and tile finishes to ensure that projects are completed using the correct application of all products.

JFDK is happy to support people in need. One of JFDK’s members Eloise Fivas (13)’s father Louis Fivaz, Grandma Kobie and Grandpa Chris Kotze, are residents of Kroonstad and brought the town’s need to the club’s attention. Say Delarey Bakkes JFDK Chairman: “Our donation is but a drop in the bucket, but every drop of water can help someone in need.”

JFDK want to challenge other drum majorettes and also invite the community of Bloemfontein to join in helping Kroonstad’s community. If people want to donate water, they can take it to Allrounders Tiles, 30 Kolbe Avenue in Bloemfontein during business hours. Contact Allrounders Tiles for more information on 051 101 0750.