Mnr Tait en mnr Mweli

Jacobsdal Primêr word aangewys as die beste Voldiensskool in die Vrystaat.  Departementele amptenare het ons skool op 12 Januarie besoek en ‘n prys aan die skool oorhandig.

Mnr Mweli, Direkteur-Generaal van Onderwys Nasionaal wens mnr Tait geluk met die skool se prestasie