HSDA LEERLINGE WAT GEKIES IS VIR DIE CRAVENWEEK-SPAN: Justin Pietersen, Boan Venter, Jacques Beukes