Hoopstad Skool is baie trots op FC Joubert en Stean van Beeck wat tot die Griffons Platteland 0/16- rugbyspan verkies is.

Julle maak Hoopies trots!