Jan-Adriaan Bekker van JF is een van die slegs ses Voortrekkers wat verkies is tot die Vrystaatse Gebiedsjeugberaad.