Drie oudleerlinge van Hoërskool Hennenman het hulle aan die begin van die jaar as SBO-studente by hulle Alma-mater aangesluit. Hulle is v.l.n.r.: Chrizaan de Bruin, Corné Knoetze en Nico Els  (FOTO: SBO-studente