Die nuwe personeel by Hoërskool Hennenman het sommer vinnig ingeskakel en deel geword van HSH. Hulle, asook ‘n SBO-student en gr.8-registeronderwyseres het saam met die graad 8’s die jaarlikse moddergat trotseer. Op die foto v.l.n.r. is: Chrizaan de Bruin (SBO), Hanlé Visser (nuut), Madeli Volschenk (nuut), Adriaan van Niekerk (nuut en gr. 8-registeronderwyser) en Corné Knoetze (gr. 8-registeronderwyseres