Na SA’s. Rozanne Kruger is voor (Hammergooi), links agter Lunga Gadala (2000m, hindernis en die 3000m) en regs is Gift Dlamini (Driesprong)