Geagte vriende van Grey Kollege

Na afloop van ons eerste dag by Grey Kollege en ‘n inspirerende saalbyeenkoms waartydens nie net die nuwe seuns nie maar ook die nuwe personeel verwelkom is, sien ons almal hier by die skool uit na ‘n opwindende 2019.

Ek moet egter ook melding maak van ‘n skyngeveg gisteroggend in ons Reüniesaal waarvan beeldmateriaal sonder konteks versprei is.

Dit is gedoen in die gees van die tradisionele koshuis vs. stad kompetisies wat in die eerste kwartaal plaasvind, en het plaasgevind voor ‘n geesdriftige sangsessie deur die seuns, en ‘n skool wat regstaan vir nog ‘n goeie jaar.

Die insident, en desnieteenstaande die feit dat dit ‘n dramatiese uitvoering was, is uitgedien en sal nie weer plaasvind nie aangesien ons by Grey Kollege nie geweld, of die dramatisering daarvan, voorstaan nie, en ons skoolsaal vir ons ‘n heiligdom is. Soos altyd is u is welkom om my vir verdere insae te kontak.

Mag 2019 vir alle vriende van Grey Kollege ‘n goeie jaar wees – ons sien uit na jul ondersteuning en sal jul nie teleurstel nie!

Grey-groete
Deon Scheepers, Skoolhoof

Message of welcome:

Dear friends of Grey College

After an eventful first school day and an inspirational assembly during which both new boys and new staff were welcomed to the school, we are all looking forward to an exciting 2019.

However, I must also mention a mock attack that took place in The Reünie Hall between some of the hostel boys and city boys – footage of this incident was distributed out of context.

This was done in the spirit of the traditional rivalry that exists between hostels and city during the first term of every year and took place prior to inspirational singing by the boys during assembly.

This dramatic scene will, however, not be repeated seeing that Grey College will never encourage violence of any sort, or the dramatization thereof, especially in the Reünie Hall, in many ways “hallowed” ground to the Grey College community. You are, as always, welcome to contact me should there be any further enquiries.

May 2019 be a successful year to all friends of Grey College. We are looking forward to your support and will do our utmost not to disappoint you!

Grey greetings
Deon Scheepers, Principal