Ons hele skool, Graad R tot 7 het op Vrydag, 8 Mei 2015 gepoog om in die Guinness World Record boek te kom.  ‘n Klomp vereistes is gestel wat nagekom moes word, onder andere moet daar vir ten minste twee minute ster spronge gedoen word.  Die skool moes dit gelyk doen.  Nou wag ons met groot afwagting om te sien of ons poging wel goedgekeur gaan word!