Die Retiefkampterrein het vlam gevat toe die Fichie-voortrekkers arriveer vir hullejaarlikse Olienhoutkommando kamp.  Die voortrekkers het baie aktiwiteite gehad naamlik handwerk, muurklim, glip-en-gly,  noot-vir-noot, geswem by Maselspoort en Voortrekker Pictionary gespeel, wat hulle behoorlik aktief gehou het.  Baie dankie aan Juffrou Chantel Tomas en haar baie bekwame offisiere wat ‘n suksesvolle, prettige en onthoubare  kamp aangebied het.  Fichies se voortrekkers hou koers om te volhard en te oorwin.