Mnr Casper Bouwer (sportwetenskaplike) is die sport onderwyser vir die Graad R’e. Tydens sport periode word daar gefokus op groot- en fynmotories , sosiale vaardighede, hand-oog-koördinasie en liggaamlike ontwikkeling.

Fichies Graad R’e wikkel lyfies tydens sport
Fichies Graad R’e wikkel lyfies tydens sport