Vir meer inligting oor die registrasiedag en -prosedure, klik op die onderstaande:

CTU REGISTRASIEDAG