Category: President Brand Primêre Skool

LoadingVISIT YOUR SCHOOL’S PAGE

Gedagte vir die week

‘n Duideliker fokus

…die…priesters bring die bloed en sprinkel dit rondom teen die altaar… – Levitikus 1:5

Die geestelike belangrikheid van bloed is duideliker in Levitikus as in enige ander boek in Die Bybel. Die voorwaardes vir ‘n offer was: 1. Die dier moes be-hoort aandie persoon wat die offer gebring het.

Dit moes sonder liggaamsbebrek wees (Levitkus 22:21 – 25). 3. Die persoon moes die offer aanbied by die ingang van die tent van ontmoeting sodat dit vir die Here aanneemlik is (Levitikus1:3). 4. Hy moes sy hande op die kop van die offerdier plaas, terwyl hy die redes vir die offerande noem. 5. Die dier is dan op gewelddadige wyse gedood, en die bloed van die dier is deur die priester aan diens aan God geoffer. Niks meer kon die mens gee en niks minder kon God aanvaar nie. – Selwyn Hughes

Pin It on Pinterest