Geagte Sentraalouer

Graag wil ons net die volgende baie belangrike reëlings, rakende die inperkingsbevel van 21-dae, aan u deurgee. Dit is baie belangrik dat u en u kind op die skool se D6 kommunikeerder moet inskakel sodat u en u kind kan sien watter take en opdragte daar per graad en vak op die kommunikeerder gelaai is. Dit is ook van kardinale belang dat u kind nie met die opdragte sal agter raak nie. Ons moet nou in hiérdie tyd die beste van dié saak maak. Bly altyd gemotiveerd en positief.

Indien van die koshuisleerders se tasse of boeke in die koshuis is, moet hulle ’n maat vra om die betrokke bladsy/e te skandeer of ’n foto te neem, en dit dan per e-pos, SMS of Whatsapp aan te stuur. Ons kan ongelukkig nie nou ’n klomp kinders toelaat om koshuis toe te gaan om boeke en tasse te gaan haal nie. Dit sal indruis teen die inperkingsbevel, en ons kan in groot moeilikheid kom. My raad aan die leerders is om maar die ekstra myl te loop, want dit mag julle dalk in die toekoms baie moeite spaar.

Dankie dat u ons in dié verband sal help. Bly veilig.

Anton van Rensburg
Skoolhoof