Hoërskool Kroonstad (Blouskool) het aan die einde van 2016 ‘n Veeplaas Blouskool Santa Getrudis Stoet ontvang vanaf die Plaas Landboujeugstigting.

Die Plaas Landboujeugstigting bestaan uit verskeie korporatiewe maatskappye wat poog om landbou onder die jeug te bevorder.

Verskeie welslae is tot dusver behaal met die Veeplaas Blouskool Santa Gertrudis Stoet.

In 2017 ontvang Blouskool die toekenning vanaf die Departement Landbou Ekonomie van die Vrystaatse Universiteit, vir die beste bestuur van die Veeplaas Skoleprojek-kuddes tydens die ALFA Expo.

In 2018, tydens die Vryburgskou, ontvang VBS 170001, een van ons eie aanteelbulle, ‘n 2de plek vir bulle in die ouderdomsgroep 12 – 14 maande. In 2018 ontvang dieselfde bul weer ‘n 2de plek tydens die Bloemskou vir bulle in die ouderdomsgroep 15 – 18 maande. Die bul word ook aangewys as die Reserwe Bulkalf Kampioen.

Die Suffolk genootskap het besluit om ook betrokke te raak met die Veeplaas skoleprojek. Tydens die ALFA Expo van 2018 het raadslede van die Suffolk genootskap die ALFA Expo besoek om te besluit waar hulle die kudde sou plaas.

Volgens Carel Greyling, Vise President van die Suffolk genootskap het hulle 3 skole geïdentifiseer en het die raad besluit om die Suffolk kudde by Blouskool te plaas.

Die oorhandiging van die Veeplaas Blouskool Suffolk Stoet het plaasgevind op Vrydag, 8 Februarie, op die sportgronde van die skool. Verskeie hooggeplaasdes vanaf die Suffolk genootskap, Plaas Landboujeugstigting, Departement van Onderwys asook beheerliggaamslede en ouers van die skool het die oorhandiging bygewoon.

Blouskool spog nou met 11 Suffolk ooie en ‘n Suffolk ram. Van die Suffolk stoettelers wat diere geskenk het, kon egter nie die verrigtinge bywoon nie en moet daar nog 5 ooie vanuit die Oostelike Provinsie aan die skool oorhandig word.

Korporatiewe lede van die Plaas Landboujeugstigting wat die verrigtinge bygewoon het sluit in BKB, Plaas Media, Santam, Taurus Evolution, Voermol en Zoetis. Lede van dié stigting wat nie die verrigtinge kon bywoon nie, sluit in: FNB, GMP Basics, Monsanto en Sernick.

Blouskool spog ook met drie persone wat op die Plaas landboujeugstigting dien, naamlik:

  • Mnr EP Nel (Voorsitter van die Suid Afrikaanse Landbou onderwysersvereniging, Leerder fasiliteerder vir die Landbouvakke en Beheerliggamslid van Blouskool).
  • Lauren James (Oud-skolier van Blouskool en verteenwoordiger van die genootskappe wat betrokke is by die Veeplaas Skoleprojek).
  • Frikkie van Zyl (Departementshoof Landbou en verteenwoordiger van die skole wat betrokke is by die Veeplaas Skoelprojek).

Hoërskool Kroonstad Boerdery is nou lid van die Noord-Wes Suffolk klub en het die voorsitter van die klub, Derik Strauss, sy opgewondenheid uitgespreek oor die entoesiasme van die skool en hul betrokkenheid by die projek.

‘n Jeugskou demonstrasie het deel gevorm van die verrigtinge, tydens die oorhandiging en die liefde en passie van die kinders vir die diere was veral opmerklik vir Derik.

Mnr Wimpie Lodewyk, Streeksbestuurder van die Departement van Onderwys vir landbou en tegniese skole het ook sy dank en waardering uitgepreek vir die rol wat Blouskool speel om landbou onder die jeug te bevorder.

Blouskool is bevoorreg om deel te wees van die Suffolk familie en sien uit na ‘n jarelange verbintenis met die Noord Wes Suffolkklub asook die genootskap. Blouskool het hul opregte dank en waardering uitgespreek aan die Plaas Landboujeugstigting asook die telers wat diere geskenk het vir die projek.

“So nodig soos wat brood is vir die lewe, so broodnodig is landbou vir die voortbestaan en toekoms van Suid-Afrika”