Blouskool, Kroonstad, bedank mnr. Barries en Bloues-atlete wat deur die vakansie en die erge hitte nog elke dag getrou oefen.