Hierdie atlete is gekies om die Vrystaat te verteenwoordig by die SA Kampioenskappe.

vlnr. Mike Jacobs (Hoogspring) Johan Minnaar ( Hamergooi) Lorenco Griessel ( 110mH)

Hiermee bedank Bothaville Hoërskool OK Grocer Bothaville vir die ruim Borgskap.