Die Arbeidsvreugde koshuis van die Afrikaanse Hoërskool Kroonstad se koshuisprefekte vir 2018 is:

Voor: Chappies van der Walt, Jaap Erasmus (onderhoofseun), Valie Wiggens (hoofseun), Janet van Niekerk (hoofdogter), Janeke van Tonder (onderhoofdogter), Misa van Niekerk

Agter: Meyer van der Merwe, Bertus deetlefs, Jannie Crous, Jolanda Lombard, Danica van Zyl, Lettie van Zyl

Sterkte met jul groot taak.