Category: Careers

WAAROM REGTE BY KOVSIES STUDEER?

Die Fakulteit Regsgeleerdheid aan die UV word as een van die bestes in die land beskou. Die gunstige ligging van die fakulteit in die geregtelike hoofstad, Bloemfontein, stel regstudente bloot aan laer en hoër howe.  Die kundigheid van regters en regspraktisyns word aan die student deurgegee. Die fakulteit het nog altyd ’n hoë premie op sy akademiese standaard geplaas. Die suksesvolle bywoning van die Skool vir Regspraktyk (Vrystaat), nà verwerwing van die LLB, verkort die periode van kandidaat-prokureurskap. Verder moet alle regstudente verpligte praktiese regsopleiding in die UV se Regskliniek deurloop. Hierdeur kry studente ’n voorsprong bo ander regstudente. Die fakulteit bied ’n unieke studiegeleentheid...

Read More

Hoe doen jy aansoek om toelating by die UV in 2016?

’N AANSOEKVORM IS VERKRYGBAAR BY: ・ Jou Lewensorienteringonderwyser ・ UV-Bemarking, Posbus 339, Bloemfontein 9300, of skakel die Inligtingskantoor by +27(0) 51 401 3000. ・ Doen aanlyn aansoek. Besoek www.ufs.ac.za en volg die skakel ‘how to apply’. Kontak +27(0)51 401 9538 indien jy hulp benodig om die aanlynaansoek te voltooi. ・ Besoek die UV-webtuiste, www.ufs.ac.za en volg die skakel ‘how to apply’. Laai die aansoekvorm af, voltooi en pos die aansoek en die relevante gesertifiseerde dokumentasie na Posbus 339, Bloemfontein, 9300. ・ Stuur jou navraag na www.facebook.com/ufsuv of Kovsie2b of www.twitter.com/ufsweb BELANGRIKE DATUMS: 29 Mei 2015 Sluitingsdatum van aansoeke om...

Read More

What is adolescence all about?

Adolescence from Latin adolescere, meaning “to grow”) is a transitional stage of physical and psychological human development that generally occurs during the period from puberty to legal adulthood (age of majority).  The period of adolescence is most closely associated with the teenage years, though its physical, psychological and cultural expressions may begin earlier and end later.  For example, although puberty has been historically associated with the onset of adolescent development, it now typically begins prior to teenage years and there has been a normative shift of it occurring in preadolescence, particularly in females (see precocious puberty).  Physical growth, as...

Read More

UV Skool vir Aanvullende Gesondheidsberoepe Sluitingsdatum 29 Mei 2015

Voornemende studente wat hulle vir 2016 wil inskryf by die Universiteit van die Vrystaat se Skool vir Aanvullende Gesondheidsberoepe moet daarop let dat die sluitingsdatum vir inskrywings Vrydag 29 Mei 2015 is. Keuringsprosedure:  Alle aansoeke om toelating vir B Arbeidsterapie, BSc (Dieetkunde), BSc (Fisioterapie) en B Optometrie is onderhewig aan keuring.  Weens die beperkte aantal plekke beskikbaar, word slegs ’n beperkte aantal kandidate jaarliks tot die eerste studiejaar toegelaat.  Voornemende studente moet hulle aansoek om toelating tot die universiteit saam met die volledig voltooide keuringsvorm indien. Studente wat beplan om ’n graad in Arbeidsterapie te doen, moet ’n skriftelike bewys lewer van ’n...

Read More

EE Services

Mission Educatory Electro Services (EE Services), as an Electrical Technical Training Service provider delivers an accredited training and developing service to clients in the region. Training and development will always be at a high standard and quality, client and market related at the most flexible way possible. The objective of our training is to make electrical training excisable to learners at all times. Our training focuses on the technical and legal competencies and registration of the installation related responsibilities of employees and employers. Our company is driven by our philosophy of pursuing mutual value, and as such, we are...

Read More

Careers

Categories

Careers

Careers

Careers

Positive Quotes

Stay positive and happy.
Work hard and don’t give up
hope. Be open to criticism
and keep learning. Surround
yourself with happy, warm
and genuine people.

Pin It on Pinterest